Dick de Waard WS

De accountant in een ander milieu

Dick de Waard

Bedrijf

University of Groningen

Functie

Prof.dr.

Stage

Accountancy Stage

Uur

11.40 - 12.10


Toepassing van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS - CSRD) betekent voor veel (grote) ondernemingen een grote uitdaging. Veel informatie moet worden geregistreerd, verzameld en gerapporteerd over zaken waarover tot voor kort nog geen informatie beschikbaar was. Deze informatie moet niet alleen binnen, maar ook buiten de onderneming worden opgehaald; in de keten, dus ook bij de kleine en middelgrote toeleveranciers en dienstverleners. En dan komt een niet onbelangrijke vraag: hoe weten wij dat gedeelde en gerapporteerde informatie betrouwbaar is? Dat betekent dat – op initiatief van de Europese Commissie, maar ook van grote ondernemingen – de inzet van externe auditors wordt gevraagd. En dan liggen er ook grote uitdagingen bij de accountant. Meekijken door de bril van de accountant kan ondernemingen verfrissende inzichten geven. Dick de Waard neemt u als expert op dit gebied mee in de wereld van de accountant in een ander milieu.

Over Dick

Dick de Waard is 35 jaar werkzaam geweest bij EY Accountants:

  • lid van de maatschap

  • oprichter service line EY Climate Change and Sustainability Services (EY CCaSS)

  • accountant en adviseur op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving.

Dick is sinds 1992 verbonden aan de vakgroep Accounting & Auditing van de Rijksuniversiteit Groningen (hoogleraar Auditing) en sinds 2010 is Dick werkzaam bij University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez. Hij is betrokken bij het accountancy onderwijs en richt zich in zijn onderzoek specifiek op duurzaamheidsverslaggeving.

Dick is lid van

  • Sustainability Advisory Board van ABN Amro MeesPierson

  • Academic Councel van Impact Economy Foundation

  • Workinggroup Sustainability Reporting van de Raad van Jaarverslaggeving.

Momenteel adviseert Dick vanuit DAW 2.0 BV ondernemingen bij de implementatie van de CSRD en ESRS.


Reserveer jouw ticket voor 2024!